Termeni și condiții

Termeni și condiții

Condiții Generale pentru utilizarea portalului certificate-covid.gov.md

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a portalului certificate-covid.gov.md de către potențialii vizitatori (utilizatori). Accesând și navigând pe acest portal, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare

Prin accesarea acestui portal și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest portal.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova (denumit în continuare ’MS’) deține drepturi complete și depline asupra portalului certificate-covid.gov.md

Portalul certificate-covid.gov.md face parte din Sistemului informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19)” aprobat prin HG Hotărârea Nr. 55 din 29.04.2021, cu scopul de a pune în aplicare eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și este administrat operațional de MS.

Accesul și utilizarea portalului certificate-covid.gov.md sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Utilizatorii pot folosi informațiile furnizate/generate în cadrul portalului pe propria răspundere, conform legislației în vigoare, cu obligația de a indica sursa documentului (menționând hyperlink-ul/uri, URL) și de a nu denatura sensul sau mesajul inițial al documentului.

MS nu poartă răspundere pentru consecințele care decurg din procesul de reutilizare a datelor și informației generate pe acest portal.

Prin intermediul portalului certificate-covid.gov.md se asigură eliberarea și gestionarea certificatelor digitale privind COVID, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și ale Regulamentului UE nr. 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19.

Utilizatorii vor accepta următoarele condiții:

  • să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale și care ar putea duce la piratarea datelor;
  • să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze portalul şi nici să încarce sau să pună la dispoziție fișiere conținând date eronate sau viruși, prin niciun fel de metodă;
  • să nu obțină sau să nu încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează portalul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații şi servicii din conținutul portalului.

MS își rezervă dreptul de a suspenda sau a restricționa accesul şi utilizarea acestui portal în cazul în care sunt încălca prevederile din Termenii şi condițiile

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui portal. Administratorul operațional al portalului nu va acorda nici o garanție referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a portalului
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea portalului
  • inexistența pe portalul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor

Toate informațiile prezentate pe portal cu privire la GDPR sunt prezentate cu titlu informativ. GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației MS de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile impuse de lege.

Administratorul portalului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului portalului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a portalului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice.

Obiectivul conţinutului poralului este de a asigura și gestiona certificatele digitale privind COVID, precum și transmiterea informațiilor actualizate şi exacte.

Administratorul operațional nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice momente conţinutului portalului. De asemenea, MS îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Utilizatorul poate prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest portal, cu condiţia să reproducă fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie care este preluaţi de pe portal. Totuşi, utilizatorul nu are dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul portalului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a MS.

De asemenea, utilizatorul trebuie să ia cunoştinţă că orice vede sau citește pe acest portal are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legislația Republicii Moldova în vigoare.